فلسفه رز جاودان

گل رز یکی از گل هایی است که همواره مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است . اینگل به دلیل تنوع در گستردگی رنگ و شکل (بیش از 100 نوع گل رز )توانسته طیفوسیعی از سلیقه ها را پوشش بدهد. و ما در این مقاله سعی داریم با یکی از این گل ها، البتهبا...

تزریق رنگ به گل

حتما تا به حال برایتان پیش آمده که بخواهید گلی خریداری کنید ولی رنگ گل مورد نظرتان را در گل فروشی نیابید و در نهایت مجبور به انتخاب گلی که باب میلتان نیست شوید ویادست خالی از گل فروشی بیرون بیایید. از میان تنوع رنگی گل ها ، گل های رنگین کمانی،با رنگ های زیبایش...

منو

WhatsApp chat