بهتر است بدانیم بیش از 150 مدل گل رز در دنیا وجود دارد که هر کدام دارای تنوع رنگ و اندازی سرگل متفاوت هستند. رز ها معمولا به سه دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند...

منو

WhatsApp chat